صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاس‌ها
جوایـــز
آزمون‌ها
منابع
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
نمایندگی‌ها
سبد خرید
درباره ما
   آزاد

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  رشته مهندسی نفت در تمام گرایش ها دارای 140 سوال بوده که در یک دفترچه ارائه شده و  داوطلبان مجموعا 180 دقیقه وقت برای پاسخ گویی به سوالات دارند.دروس و ضرایب کنکور ارشد آزاد مهندسی نفت و اطلاعات آزمون مربوط به تمام گرایش ها به شرح زیر است:

 

گرایش مهندسی مخزن

 

نام دروس

ضریب دروس

تعداد سوالات

شماره سوالات در دفترچه

وقت پیشنهادی

زبان تخصصي انگليسي

2

 

20

 

1 تا 20

20 دقیقه

رياضي*

2

 

20

 

21 تا 40

30 دقیقه

زمين‌شناسي**

3

 

20

 

41 تا 60

20 دقیقه

مكانيك سيالات و ترموديناميك

2

 

20

 

61 تا 80

30 دقیقه

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

3

 

20

 

81 تا 100

20 دقیقه

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

3

 

20

 

121 تا 140

30 دقیقه

مهندسي حفاري، مهندسي بهره‌برداري و مكانيك سنگ

2

 

20

 

141 تا 160

30 دقیقه

 

 

گرایش مهندسی حفاری

 

نام دروس

ضریب دروس

تعداد سوالات

شماره سوالات در دفترچه

وقت پیشنهادی

زبان تخصصي انگليسي

2

 

20

 

1 تا 20

20 دقیقه

رياضي*

2

 

20

 

21 تا 40

30 دقیقه

زمين‌شناسي**

2

 

20

 

41 تا 60

20 دقیقه

مكانيك سيالات و ترموديناميك

3

 

20

 

61 تا 80

30 دقیقه

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

3

 

20

 

81 تا 100

20 دقیقه

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

2

 

20

 

121 تا 140

30 دقیقه

مهندسي حفاري، مهندسي بهره‌برداري و مكانيك سنگ

2

 

20

 

141 تا 160

30 دقیقه

 

 

گرایش مهندسی بهره برداری

 

نام دروس

ضریب دروس

تعداد سوالات

شماره سوالات در دفترچه

وقت پیشنهادی

زبان تخصصي انگليسي

2

 

20

 

1 تا 20

20 دقیقه

رياضي*

2

 

20

 

21 تا 40

30 دقیقه

زمين‌شناسي**

2

 

20

 

41 تا 60

20 دقیقه

مكانيك سيالات و ترموديناميك

3

 

20

 

61 تا 80

30 دقیقه

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

2

 

20

 

81 تا 100

20 دقیقه

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

2

 

20

 

121 تا 140

30 دقیقه

مهندسي حفاري، مهندسي بهره‌برداري و مكانيك سنگ

3

 

20

 

141 تا 160

30 دقیقه

 

 

گرایش مهندسی اکتشاف نفت

 

نام دروس

ضریب دروس

تعداد سوالات

شماره سوالات در دفترچه

وقت پیشنهادی

زبان تخصصي انگليسي

2

 

20

 

1 تا 20

20 دقیقه

رياضي*

2

 

20

 

21 تا 40

30 دقیقه

زمين‌شناسي**

3

 

20

 

41 تا 60

20 دقیقه

مكانيك سيالات و ترموديناميك

2

 

20

 

61 تا 80

30 دقیقه

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

2

 

20

 

81 تا 100

30 دقیقه

ژئوفیزیک و ژئوشیمی          (آلی و اکتشافی)

3

 

20

 

100 تا 120

20 دقیقه

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

2

 

20

 

141 تا 160

30 دقیقه

 

 

گرایش مهندسی نفت

 

نام دروس

ضریب دروس

تعداد سوالات

شماره سوالات در دفترچه

وقت پیشنهادی

زبان تخصصي انگليسي

2

 

20

 

1 تا 20

20 دقیقه

رياضي*

2

 

20

 

21 تا 40

30 دقیقه

زمين‌شناسي**

3

 

20

 

41 تا 60

20 دقیقه

مكانيك سيالات و ترموديناميك

2

 

20

 

61 تا 80

30 دقیقه

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

3

 

20

 

81 تا 100

20 دقیقه

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

3

 

20

 

121 تا 140

30 دقیقه

مهندسي حفاري، مهندسي بهره‌برداري و مكانيك سنگ

2

 

20

 

141 تا 160

30 دقیقه

 

 

گرایش پژوهشی مهندسی نفت -پالایش

 

نام دروس

ضریب دروس

تعداد سوالات

شماره سوالات در دفترچه

وقت پیشنهادی

زبان تخصصي انگليسي

2

 

20

 

1 تا 20

20 دقیقه

رياضي*

2

 

20

 

21 تا 40

30 دقیقه

زمين‌شناسي**

3

 

20

 

41 تا 60

20 دقیقه

مكانيك سيالات و ترموديناميك

2

 

20

 

61 تا 80

30 دقیقه

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

3

 

20

 

81 تا 100

20 دقیقه

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

3

 

20

 

121 تا 140

30 دقیقه

مهندسي حفاري، مهندسي بهره‌برداري و مكانيك سنگ

2

 

20

 

141 تا 160

30 دقیقه

 

* ریاضی شامل: ریاضیات عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی 

**زمین شناسی شامل: زمین شناسی عمومی، زمین شناسی ساختمانی، سنگ شناسی و سنگهای رسوبی، زمین شناسی نفت

 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت