صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاس‌ها
جوایـــز
آزمون‌ها
منابع
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
نمایندگی‌ها
سبد خرید
درباره ما
   تالار افتخارات دانشجویان کلاس‌های دپارتمان

 

**تالار افتخارات دانشجویان کلاس‌های دپارتمان در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت**


رتبه های برتر کلاس های راهیان نفت

 

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم فاطمه علمی

رتبه 4 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

**برای مطالعه مصاحبه خواندنی خانم علمی کلیک کنید** 

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای پوریا ادب نژاد

رتبه 8 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه تهران

**برای مطالعه مصاحبه خواندنی آقای ادب نژاد کلیک کنید** 

 


رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای علی شعبانی

رتبه 9 گرایش حفاری و بهره برداری

مقطع کارشناسی: دانشگاه لامرد

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی شریف

 **برای مطالعه مصاحبه خواندنی آقای علی شعبانی کلیک کنید** 

 


رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم الهام ثقفی

رتبه 10 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه تهران

 


 رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای حافظ علیزاده پوربویه

رتبه 12 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفت

 

 

 

 رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای امین درخشان

رتبه 14 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: دانشگاه علوم تحقیقات فارس

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

**برای مطالعه مصاحبه خواندنی آقای درخشان کلیک کنید** 

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای علی ملکشاهیان

رتبه 16 گرایش مخازن هیدروکربوری

مقطع کارشناسی: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفترتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای حمید حمزه ئی

رتبه 16 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفت

 

رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم مریم جیریایی

رتبه 17 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر


رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای رضا محمد رضا فراهانی

رتبه 18 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه پیام نور قم

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه تهرانرتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای رضا صدیقی پاشاکی

رتبه 18 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفت

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای احسان صادقی

رتبه 20 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: دانشگاه آزاد گچساران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفت

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای سید عرفان حسینی

رتبه 20 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: مهندسی معدن دانشگاه یزد

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفت

 


رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای علیرضا چشمه سفیدی

رتبه 20 گرایش حفاری و بهره برداری

مقطع کارشناسی: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفت

 


رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای میثم بهرامی

رتبه 21 گرایش حفاری و بهره برداری

مقطع کارشناسی: دانشگاه آزاد تهران جنوب

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

**برای مطالعه مصاحبه خواندنی آقای بهرامی کلیک کنید** 


 

رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم فاطمه باسره

رتبه 26 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: مهندسی معدن دانشگاه کردستان

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای امیر حسین ظهوریان

رتبه 29 گرایش حفاری و بهره برداری

مقطع کارشناسی: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفت


 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای حمید حیدری

رتبه 32 گرایش مخازن هیدروکربوری

مقطع کارشناسی: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه تهران

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای علی راد

رتبه 32 گرایش حفاری و بهره برداری

مقطع کارشناسی: دانشگاه صنعت نفت اهواز

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفترتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم پریسا زمانی

رتبه 33 گرایش اکتشاف نفت

مقطع کارشناسی: دانشگاه آزاد گچساران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای محمد نوید کاردانی

رتبه 34 گرایش مخازن هیدروکربوری

مقطع کارشناسی: دانشگاه آزاد یاسوج

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه تهران

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای رسول سلیمانی روز بهانی

رتبه 45 گرایش مخازن هیدروکربوری

مقطع کارشناسی: دانشگاه آزاد تهران جنوب

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای فرشاد رضایی اکمل

رتبه 49 گرایش مهندسی حفاری و بهره برداری

مقطع کارشناسی: دانشگاه لامرد

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه شیراز

 

رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم زینب کارشناس

رتبه 51 گرایش مخازن هیدروکربوری

مقطع کارشناسی: مهندسی شیمی دانشگاه آزاد تهران شمال

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه تربیت مدرسرتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای  مهدی سهمگین

رتبه 51 گرایش مهندسی مخزن

مقطع کارشناسی: دانشگاه آزاد گچساران

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعت نفت

 

رتبه های برتر راهیان نفت

جناب آقای  علی نظری

رتبه 62 گرایش حفاری و بهره برداری

مقطع کارشناسی: دانشگاه آزاد یاسوج

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 


رتبه های برتر راهیان نفت

سرکار خانم  محبوبه باغبان

رتبه 71 گرایش مهندسی مخزن

مقطع کارشناسی: معدن دانشگاه کردستان

پذیرش مقطع ارشد:  دانشگاه علم و صنعت

 

"دپارتمان تخصصی راهیان نفت این موفقیت را به این عزیزان و خانواده محترمشان صمیمانه تبریک و آرزومند موفقیت روز افزون ایشان است.

 

 

             

 

تالار افتخارات راهیان نفت جامعترین و موثرترین منابع مطالعاتی اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های راهیان نفت

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های راهیان نفت در سراسر کشور

 

کانال رسمی راهیان نفت در تلگرام

 

 

راهیان نفت 

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره